Vizualizace 61


- celková délka plotu mezi pilířy elektro - plyn 18,45m
- základní podezdívka plotu 50cm / 60cm z tvarových bloků (Presbeton, BEST) nebo ztracené bednění s fasádní úpravou
- výplň bude tvořená v hliníkových profilech RAL antracit, do výšky plotu 170cm, sloupky zděné nebo systémové z hliníku
- brána 5m průjezd samonosná z hliníkových profilů s výplní shodnou s plotem, branka hliníková s výškou 170cm

nahoru